Tuesday, April 28, 2020

Kế hoạch phá hiệp định Geneva đã có từ trước khi ký


Về việc cài người, gồm cả đảng viên CS và quân đội đã được tính trước ở hội nghị Liễu Châu, Trung Quốc. Hội nghị này coi như hội nghị trù bị cho hội nghị Geneva, tổ chức họp riêng giữa VN và TQ. Đại diện VN là Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan (sau là đại sứ VN đầu tiên tại TQ) và HCM. Phía TQ có thủ tướng Chu Ân Lai chủ trì, cùng La Quý Ba, Vi Quốc Thanh (trưởng đoàn cố vấn TQ tại VN sau lại đại sứ TQ đầu tiên tại VN) và Giải Phương (nguyên là tham mưu trưởng Chí nguyện quân TQ tại Triều Tiên, là quân sư cho Bành Đức Hoài).

Ý tưởng về vĩ tuyến 16 là của Chu Ân Lai, sau này Pháp mặc cả vĩ tuyến 18 nên Chu ấn định là vĩ tuyến 17. Ông Đồng ban đầu đòi vĩ tuyến 13, rồi 14. Nhưng Chu mới là người quyết định.

Đoạn dưới trích dẫn từ cuốn Chu Ân Lai và hội nghị Geneva, tư liệu của TQ:

Chu Ân Lai nói rất tỉ mỉ, trình bầy ý kiến Trung Quốc hy vọng vạch đường phân giới tạm thời tại vĩ tuyến 16 vô cùng rõ ràng. Lúc này quan điểm hai bên về việc có thể đạt thành hiệp nghị tại vĩ tuyến 16 trên thực tế đã được phía Việt Nam tiếp thu.

Tiếp đó đã thảo luận một số vấn đề cụ thể. Chu Ân Lai chỉ ra:

—Về vấn đề Đảng Lao động Việt Nam bỏ một số căn cứ địa tại miền Nam, rút quân đội đi không phải là sẽ nộp vũ khí quân không chính qui. Chúng ta có thể giải thích, phàm là đơn vị quân đội đều rút đi, nhưng không rút đi tất cả vũ khí. Vũ khí, thứ nào cất giấu đươc thì cất giấu, cán bộ quân đội ai lưu lại được thì lưu. Cất giấu vũ khí phải phân tán, không được tập trung nhằm tránh rơi vào tay quân địch.

Võ Nguyên Giáp nói:

—Bước đầu chúng tôi dự tính rút khỏi miền Nam khoảng 60.000 người, trong đó 50.000 bộ đội, 10.000 là những người làm công tác chính trị, những người “đỏ”quá phải rút đi. Cũng có tính toán, lưu lại một ít trong số 60.000 người. Ví dụ từ 5.000 đến 10.000 người ở lại miền Nam, chờ thời cơ.

Võ Nguyên Giáp còn đề xuất ý tưởng, khi rút quân khỏi miền Nam, các vùng từ cấp tỉnh trở lên, đơn vị từ cấp đại đội trở lên, đều rút; nhưng từ cấp huyện trở xuống và đội du kích thôn không rút, đem cất giấu vũ khí, để lại phục vụ cho việc tranh giành miền Nam sau này.

------------

Như vậy sau này Lê Duẩn chỉ thực thi ý đồ của Chu Ân Lai và đề xuất của VNG về việc cài người ở lại miền Nam để chờ thời cơ đánh phá.

Dương Quốc Chính, Post Facebook
Chia sẻ:
Post a Comment