Saturday, April 4, 2020

Giá trị pháp lý của chỉ thị 16


Chỉ thị 16 vừa ra đã khiến giang hồ thất kinh về độ lùng bùng của nó. Tuy nhiên, chỉ thị KHÔNG PHẢI LÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT!

Khoản 2 Điều 14 Luật Ban hành văn bản QPPL số 80/2015/QH13 quy định, nghiêm cấm ban hành văn bản không thuộc hệ thống văn bản QPPL quy định tại Điều 4 của Luật này nhưng có chứa QPPL. Trong hệ thống VB QPPL không có khái niệm chỉ thị! Khái niệm này chỉ tồn tại ở luật cũ năm 2004, hiện nay đã hết hiệu lực.

Vì thế chỉ thị 16 chả có giá trị pháp lý gì cả, coi như lệnh mồm thôi. Về lý thì lệnh mồm dù có in thành text thì cũng vô nghĩa, nên nó có lùng bùng cũng chỉ để đọc chơi chơi. Sở dĩ mình gọi là lệnh mồm bởi vì nó diễn đạt đúng như văn nói của TTg, như đoạn:

"...gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh,..."

Chả có văn bản pháp quy nào viết lòng thòng thế cả! Nhưng chính đoạn này lại khiến cho các tỉnh hiểu và triển khai chỉ thị khác nhau. Quảng Ninh thì đổ đấp lấp đường, thiết quân luật, Thái Bình, Hải Phòng thì chặn xe từ tỉnh khác, loạn xà ngầu.

Hài hước nữa là chỉ thị vừa ra được nửa ngày là CN VP CP phải lên báo giải thích nội dung. Chưa hết, tối nay, sau 2 ngày triển khai, lại có thêm 1 văn bản 2601/VPCP-KGVX hướng dẫn chỉ thị! Văn bản này chỉ là văn bản thôi, tất nhiên cũng không nằm trong hệ thống văn bản pháp quy!

Văn bản này soạn có vẻ giống văn bản pháp quy hơn cái chỉ thị kia, không giống khẩu dụ nữa, có đoạn này đáng chú ý. Mục đích là để dẹp nạn sứ quân các tỉnh khi ngăn sông cấm chợ:

"Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất. Các địa phương bãi bỏ ngay các biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương mình không đúng với Chỉ thị số 16/CT-TTg."

Nhưng, trong 1 diễn biến khác, CT Chung lại ra 1 văn bản khác, cho phép phạt tiền dân HN ra đường mà không có lý do chính đáng!

VB của HN cũng là chỉ thị luôn nên cũng không có giá trị pháp lý, không phạt được dân! Ông dân nào hiểu luật là CA thua đấy.

Vậy HN, QN, TB có thực sự chống lệnh của TTg không?

KHÔNG! Vì chỉ thị và VB hướng dẫn nó đâu có giá trị pháp lý như 1 văn bản quy phạm pháp luật! Vậy tại sao người ta lại ban hành? Mình cho là để bên dưới muốn vận dụng thế nào cũng được và người ban hành cũng chả chịu trách nhiệm gì hết.

Đúng quy định của pháp luật thì phải ban bố tình trạng khẩn cấp bởi CTN căn cứ nghị quyết của UB thường vụ QH. Sau đó áp dụng theo nghị định 71 và Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm dưới đây, thì mới được áp dụng các biện pháp như trong chỉ thị 16.

Tham khảo:
Nghị định 71/2002/NĐ-CP, ngày 23 tháng 7 năm 2002, hướng dẫn Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trường hợp có thảm hoạ lớn, dịch bệnh nguy hiểm.

Chia sẻ:
Post a Comment