Wednesday, April 22, 2020

Bộ máy nhà nước VNDCCH năm 1958 là bất hợp pháp


Theo hiến pháp 1946 thì nghị viện hết hạn sau 3 năm, nếu có chiến tranh thì Ban thường vụ có quyền kéo dài nhiệm kỳ đến tối đa là 6 tháng sau khi hết chiến tranh. Khi nghị viện hết hạn thì nội các vẫn làm việc tiếp cho đến khi có nghị viện mới.
Chủ tịch nước, do nghị viện bầu, có nhiệm kỳ 5 năm và có quyền bổ nhiệm thủ tướng.

Chiến tranh đã kết thúc từ năm 1954, cứ cho là chờ tổng tuyển cử đến năm 1956 đi thì đến năm 1958 cũng đã quá hạn phải bầu lại nghị viện và toàn bộ bộ máy nhà nước!

Nghị viện bầu ra CTN, CTN bổ nhiệm TTg. Nghị viện là cơ quan quyền lực cao nhất thì lại mãn nhiệm, không được bầu lại!

Từ đó suy ra toàn bộ chính quyền VNDCCH vào thời điểm năm 1958 là...BẤT HỢP PHÁP, VI HIẾN! Vì thế ông Đồng cũng chả có tư cách làm thủ tướng, nên công hàm của ông ấy cũng như tờ giấy lộn thôi!

Vì thế nên khi soi luật và hiến pháp nhà nước CS thì rất chi là buồn cười. Họ dễ dàng làm những điều phi pháp và vi hiến ở chính luật và HP do họ soạn ra.

Năm 1960 mới có quốc hội khóa 2 và có hiến pháp mới. Lúc đó bộ máy nhà nước VNDCCH mới có chính danh "dân chủ tập trung".

Đưa chuyện này ra cãi nhau với TQ là rất hay và đúng luật, nhưng buồn cười và rất chi là nhảm nhí.

Dương Quốc Chính, post FB
Chia sẻ:
Post a Comment