Wednesday, December 28, 2016

Lê Hoàn - Công và tội

Hôm nay mình dạy con môn lịch sử, có bài về Lê Hoàn, như ảnh dưới, cũng giống như mình học ngày xưa. Đại khái Lê Hoàn là người tốt, làm được việc tốt là đánh đuổi quân Tống! Đọc đến đoạn Lê Hoàn cho đóng cọc ở sông Bạch Đằng để đánh thắng quân Tống mình mới giật mình vì trước giờ vẫn nhớ là quân ta chỉ đóng cọc trên sông Bạch Đằng thắng 2 trận là thời Ngô Quyền đánh quân Nam Hán và thời nhà Trần đánh thắng quân Nguyên Mông. 


Thế nên mình mới tra lại sách và thấy không giống lắm. Tất nhiên sách mình tra phải xịn hơn sách GK LS lớp 4. Đó là các chi tiết:

Theo VN Sử lược thì Lê Hoàn tư thông với Dương thái hậu trong khi đang là nhiếp chính. Vua Đinh Toàn (có sách gọi là Duệ hay Tuệ) mới 6 tuổi nên quyền vào tay Lê Hoàn cả. Hai tướng là Nguyễn Bặc và Đinh Điền sợ LH lộng quyền mới đem quân đánh nhưng bị Hoàn đánh thua chạy, rồi bị giết cả.

Nhà Tống nghe tin nước ta có binh biến nên đem quân đánh. Các tướng của LH mới tôn LH lên làm vua, Dương Vân Nga thấy thế liền nghe theo lấy áo long cổn khoác cho Lê Hoàn. LH lên ngôi rồi đem quân chặn giặc.

Quân Tống sang, đường thủy qua sông Bạch Đằng, cuốn LSVN của Đào Duy Anh và Đại Việt Sử ký toàn thư nói là Lê Hoàn cho cắm cọc, thuyền giặc không vào được thì phải rút. VN Sử lược nói là giặc đánh quân ta thua chạy. Đồng thời, quân Tống đi đường bộ qua Chi Lăng thì bị quân LH đánh thua, nên quân thủy mới rút chạy theo quân bộ. Không thấy sách nào nói là đánh thắng quân thủy ở Bạch Đằng như trong sách GK lớp 4 này.

Tóm lại, Lê Hoàn có công đánh thắng giặc Tống (quân bộ) nhưng mắc tội tư thông với vợ của tiên hoàng (Đinh Bộ Lĩnh) và cướp ngôi nhà Đinh. Thời phong kiến thì 2 tội ấy rất to. Các bạn đọc lời bàn của 2 sử gia Lê Văn Hưu và Ngô Sỹ Liên để đánh giá công và tội của nhân vật này trong ảnh đính kèm.

Lời bàn của gia sư DQC là: Có lẽ vì thấy Lê Hoàn có công đánh ngoại xâm mà các sử gia CS đã bỏ qua các tội lỗi khác của ông. Chắc cũng vì nhà Tiền Lê có vài đặc điểm giống chế độ hiện tại, giống cả nhà Trần, nhà Tây Sơn nên sử gia thời nay mới đưa vào SGK toàn hình ảnh đẹp của Lê Đại Hành như vậy, còn bịa ra chuyện cắm cọc trên sông Bạch Đằng đánh thắng quân Tống.

Theo phát hiện của bác Nguyen Ba thì không có sách chính sử vào viết tên thái hậu là Vân Nga, mình xác nhận điều đó khi đọc 3 quyển LS nói trên.


Chia sẻ:
October 24, 2021 at 11:08 PM
Thời thế- Thế thời.Ăn theo thuở,ở theo thời, chẳng lẽ bác không hiểu nỗi câu ấy sao? Thời ấy phải thế, chẳng lẽ để tròn đạo hiếu trung mà ngồi nhìn nước mất nhà tan,nhân dân thống khổ thì mới là "công lao to lớn"sử sách ngàn đời sỉ vả. Bác có cảm thấy hổ thẹn với cái tên Dương Công Chính của mình khi nói ra những câu như vậy hay không?
Post a Comment