Friday, April 26, 2019

Ngày 30/4 nên gọi là ngày gì?


Nhiều khi anh em Tuyên giáo cứ quen mồm gọi ngày 30/4 là ngày thống nhất hay giải phóng. Bò đỏ thì không chấp, vì họ chỉ biết nghe thôi, chứ không biết đặt câu hỏi. Mình thử phân tích nhé.

Nếu dùng khái niệm "giải phóng" thì hơi bị trừu tượng. Giải phóng khỏi cái gì? Lúc đó Mỹ rút rồi, giải phóng đất nước khỏi quân xâm lược thôi chứ? Từ năm 73-75, bản chất cuộc chiến không còn là "kháng chiến chống Mỹ cứu nước" nữa rồi. Thực ra là người Việt đánh người Việt, sao gọi là giải phóng được. Khái niệm này còn nhiều tranh cãi. Lúc đó 2 miền đều có các "cố vấn" nước ngoài, miền Bắc thì phe XHCN, miền Nam thì có các "tùy viên" sứ quán Mỹ, khi đó không còn cố vấn nữa. 2 miền đều tương đương nhau, sao gọi là giải phóng được? Ngày 30/4, tùy viên Mỹ đã rút sạch, mà cố vấn LX vẫn còn nguyên ở miền Bắc.

Nếu gọi là "thống nhất đất nước" cũng không chính xác, nếu TG nói thế thì là phản động! Nói thế hóa ra miền Bắc chiếm miền Nam à?!

Bởi vì, về lý thuyết, ngày 30/4, quân của CP Lâm thời CH MN VN (tức MTDTGPMNVN trước đây) đảo chính, lật đổ CP đương nhiệm VNCH. Đến gần 1 năm sau, ngày 25/4/1976, qua 1 kỳ họp Quốc hội, thì Cộng hòa miền Nam VN mới sáp nhập vào VNDCCH và đổi tên nước thành CHXHCNVN như ngày nay. Trước đó, 2 nước VN còn xin ra nhập LHQ nữa cơ, nhưng bị Mỹ phủ quyết.

Như vậy, ngày 30/4/1975 không phải là ngày thống nhất đất nước, vì vẫn còn 2 nước VN. Nếu kỷ niệm ngày thống nhất, thì phải là ngày hôm qua, 25/4. Hơn nữa, Hoàng Sa đã mất, nên cũng chưa phải thống nhất hoàn toàn.

Vậy ngày 30/4 nên gọi là ngày gì?

Chính xác nhất thì nên gọi là ngày HÒA BÌNH. Nó không hoàn toàn chính xác đâu, vì sau ngày 30/4, vẫn còn 1 nhóm chống chính quyền tồn tại là Fulro. Họ duy trì được ở Tây Nguyên 1 chính quyền tự phong cho đến khoảng cuối thập niên 198x. Vì nhóm đó nhỏ, chỉ loanh quanh ở Tây Nguyên, nên tạm coi là VN đã có hòa bình.

Dương Quốc Chính, Post FB
Chia sẻ:
Post a Comment