Saturday, December 29, 2018

Vượt biên - Vì sao họ phải ra đi?

Thực tâm, đảng và CP mong AE bần nông vượt biên bỏ mẹ ra. Nếu mà công khai tạo điều kiện được thì sẽ tạo điều kiện ngay. Bởi vì AE mà lượn, thì sẽ có kiều hối đổ về, dân giàu nước mạnh. VN ta có mỗi cái tài nguyên người là có vẻ chưa bị cạn kiệt, vậy tội gì không xuất khẩu.

Hồi sau 75, chính quyền 1 số tỉnh miền Nam đã công khai việc bán suất vượt biên, kiếm khối vàng (nghe nói chỉ thu phế bằng vàng). Đồng chí 3X hồi đó hình như làm CA Hà Tiên, cũng góp phần không nhỏ. Đi chính thức thì phải nộp lại giấy tờ nhà. Đi bán công khai thì mua suất chui, giá từ 6-12 lượng vàng.

Với tình hình đất nước ta còn nghèo, GDP đầu người ở mức thấp, thì AE vượt biên đều có lòng yêu nước nồng nàn, dứt áo ra đi tìm đường cứu nhà, cứu nước, cuốc nhục mẹ gì, đúng là ăn cháo đái bát!

Đấy là với góc nhìn phía đảng và CP. Tất nhiên ra đi bất hợp pháp thì dưới góc nhìn quốc tế hay dân các nước đón nhận thì họ không ưng rồi. Sợ anh em sang ăn bám họ. Anh em sang chịu khó cày cuốc với lương thấp thì còn đỡ, thực ra cũng là có ích cho nước sở tại. Tương tự như bạn thuê 1 ô sin HN gốc mất 7 triệu/tháng thì thay vào đó bạn thuê 1 ô sin gốc Somali giá có 3 triệu thôi, mà không đòi hỏi gì cả. Mỗi tội sai việc hơi mỏi tay, dạy dỗ mất công tý. Còn nó có hộ khẩu hay không thì kệ mẹ nó, phỏng ạ? Thế nên đừng nghĩ AE vượt biên là chỉ ăn bám.

Nước sở tại ngại nhất mấy bạn làm công tác xã hội ở bển. Nhiều khi anh em trốn nã bên này sang mẹ Đài Loan, Hongkong hành nghề, chẳng may đi tù thì có khi còn sướng hơn làm bần nông ở VN.

Còn 1 số chị em thì trốn sang làm gái, giá rẻ hơn gái ở bển, nhưng với VN là lương cao rồi. Vài năm kiếm mấy trăm củ về vá víu, tân trang hàng họ vẫn lấy chồng tốt. Như thế cũng không phải là ăn bám. Bên Tàu, Hàn, Đài gái thiếu zai thừa, bọn zai FA ở bển phải lập tượng đài gái Việt, không thì làm đéo biết mùi đời.

Tóm lại, với góc nhìn trong nước thì phải thấy 152 người VN kia là ân nhân của những người ở lại, nhất là với gia đình họ. VN đã lọt top 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới. Trong 12 năm trở lại đây, số lượng kiều hối gửi về nước tăng từ 10% -15%/năm; năm 2017 là 13,8 tỷ USD (theo số liệu từ Ngân hàng thế giới), con số này trong năm nay là 18,9 tỷ USD, chiếm 6,6% GDP cả nước. Kể cả chị em sang bển làm đĩ, thì cũng sẽ gửi tiền về nuôi người thân, vì thế, xin đừng chửi họ.

Trước khi chửi họ thì cần tự đặt câu hỏi: Vì sao họ phải ra đi?


Dương Quốc Chính, stt FB
Chia sẻ:
Post a Comment