Saturday, August 18, 2018

Thế nào là 1 quốc gia độc lập?


Mỗi lần có kỷ niệm lớn trong nước như CM tháng 8, 2/9, 30/4. Stt của mình sẽ xuất hiện AE red bull nhảy vào ný nuộn lấy khái niệm "độc lập" làm trọng tâm. Ví dụ:

- Bảo Đại tuyên bố độc lập nhưng thực tế có độc lập đâu?

- CP TTK là bù nhìn, tuyên bố độc lập không có giá trị.

- Ta đánh Pháp, Nhật, Mỹ...để giành độc lập. Nên có sai lầm gì cũng không quan trọng, cái chính là phải có độc lập.

- Bác Hồ tuyên ngôn độc lập mới có giá trị.

- Có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập.

Vân vân và mây mây.

Vâỵ độc lập là cái gì mà hay thế? Nó biến mọi cái sai thành đúng! AE bò đỏ đã bao giờ tự hỏi thế nào là 1 quốc gia độc lập? Độc lập có phải là điều quan trọng nhất với công dân của 1 nước? Nước VN đã bao giờ độc lập hay chưa?

Độc lập có nghĩa là không bị phụ thuộc, tự mình tồn tại.

Đối với 1 quốc gia hay vùng lãnh thổ, khái niệm độc lập phụ thuộc mấy yếu tố chính: Ngoại giao, quân sự, tài chính.

Thời Pháp thuộc (1862 - 1945), Nam Kỳ là đất của Pháp, Trung Kỳ và Bắc Kỳ là xứ bảo hộ trong đó 3 TP là Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng là thuộc địa. Bảo hộ có nghĩa là vẫn có vua quan quản lý đất nước nhưng dưới sự "cố vấn" của người Pháp. Bản chất là người Pháp điều hành đất nước thông qua bộ máy của triều đình Huế.

Giai đoạn Đế quốc VN thay thế Nam triều (tháng 3 đến tháng 8 năm 1945). VN là 1 nước độc lập về mặt pháp lý. Tức là không có 1 hiệp ước bảo hộ nào giữa người Nhật và CP TTK. Trước đó thì Nam triều có ký 1 số hiệp ước bảo hộ và "nhượng đất" với Pháp, cái cuối cùng là Patenotre 1884, mà Bảo Đại đã đơn phương tuyên bố vô hiệu. Trên thực tế, Đế quốc VN không có quân đội, chưa kịp có quan hệ ngoại giao, chưa độc lập tài chính, chỉ có bộ máy hành chính, cảnh sát (bảo an binh). Nói cách khác, Đế quốc VN mới chỉ độc lập trên lý thuyết.

Giai đoạn 45-49

VNDCCH được thành lập, là chính quyền tự phong bằng cách cướp chính quyền từ Đế quốc VN. Vì thế nên VNDCCH không được 1 nước nào trên thế giới công nhận, kể cả Liên Xô. SGK lờ đi chuyện này! Nói cách khác là không có ngoại giao nên không có khái niệm độc lập về quan hệ quốc tế.

VNDCCH thành lập từ con số 0, nên tự thành lập quân đội, tự chủ tài chính nhưng không có tiền, không thu được thuế nên phải "xin" dân, điển hình là tuần lễ vàng. Tuy có quân đội nhưng rất non yếu, không quản lý được toàn bộ đất nước mà chỉ nắm được 1 số vùng chiến khu và nông thôn. Nói cách khác, giai đoạn này VNDCCH độc lập ở chiến khu! Có nghĩa là bác Hồ tuyên ngôn độc lập là trên lý thuyết thôi, chứ thực tế chưa có độc lập trên toàn cõi VN.

Cộng hoà Nam Kỳ quản lý hành chính Nam Kỳ giai đoạn 46-48, nhưng đây là 1 chính quyền không đầy đủ, không có nguyên thủ, không có tự chủ về quân sự, ngoại giao, tài chính, chỉ có bộ máy hành chính và chỉ được Pháp công nhận.

Giai đoạn 49-55

CP VNDCCH vẫn tồn tại ở các chiến khu tới năm 54 với nền độc lập được mở rộng hơn, do đã được các nước XHCN công nhận. Về quân sự, chính trị, tài chính, VNDCCH phụ thuộc 1 phần vào TQ, do nhận viện trợ từ họ, lượng thuế thu được không đáng kể. Như vậy gọi là độc lập hoàn toàn cũng không đúng mà gọi là bị bảo hộ cũng không đúng.

Sau khi Cộng hoà Nam Kỳ giải tán, CP Quốc gia VN quản lý hành chính ở phần còn lại của đất nước, tức là các đô thị và đồng bằng. QGVN được các nước phương Tây công nhận, tức là độc lập về ngoại giao. Tài chính phụ thuộc vào Pháp, quân đội quốc gia cũng phụ thuộc quân đội Pháp. QGVN lúc đó được coi là 1 nước tự do, độc lập 1 phần, thuộc Đông Dương, nằm trong LH Pháp.

Đến trước khi ký HĐ Geneva, người Pháp trao toàn bộ nền độc lập cho QGVN. Tức là giai đoạn 54-55, QGVN là nước độc lập, quản lý miền Nam.

Giai đoạn 55-75

VNCH độc lập về ngoại giao, quân sự và tài chính (có bộ máy chính quyền đầy đủ, có thể thu thuế), ở Nam vĩ tuyến 17. VNCH phụ thuộc 1 phần vào Mỹ, do nhận nhiều viện trợ của họ.

VNDCCH cũng tương tự vậy, nhưng quản lý Bắc vĩ tuyến 17 và phụ thuộc 1 phần vào LX và TQ do nhận nhiều viện trợ từ họ.

Giai đoạn 75-90

CHXHCN VN vẫn nhận nhiều viện trợ của LX và Đông Âu nên cũng không độc lập tuyệt đối được. Nếu không có viện trợ thì chỉ tồn tại lay lắt, thậm chí không giữ được chính quyền.

Giai đoạn 91 đến nay

VN phụ thuộc 1 phần vào TQ, nếu TQ cấm vận thì VN cũng bị khủng hoảng kinh tế do nền kinh tế và hệ tư tưởng bị lệ thuộc sâu vào TQ.

Điểm lại lịch sử từ năm 45 đến giờ để thấy VN chưa bao giờ độc lập, tự chủ tuyệt đối, cho dù có tuyên bố, tuyên ngôn. 1 quốc gia muốn độc lập thì phải có đủ sức mạnh kinh tế và quân sự, để tự cường. Lâu nay AE Tuyên giáo, bò đỏ cứ hò hét là VN độc lập, tự chủ, thì cũng chỉ là thủ dâm thôi. Độc lập thì việc đầu tiên là phải không cần nhận viện trợ.

Nhìn ra thế giới ta thấy Hàn quốc đang chưa có độc lập về quân sự, quân đội Hàn quốc vẫn nằm trong liên quân do Mỹ chỉ huy. Nhật Bản hiện chưa chính thức có quân đội, vẫn phụ thuộc quân sự vào Mỹ. Đài Loan hầu như không được nước nào công nhận, tức là chưa độc lập về ngoại giao. Về quân sự thì Đài Loan nằm dưới cái ô bảo vệ của Mỹ. Tuy nhiên, cả 3 nước "chưa độc lập" đó lại đang viện trợ cho VN, 1 nước "độc lập".

Hongkong trước năm 97 là thuộc địa của Anh, nhưng dân VN, 1 nước "độc lập" lại vượt biên sang đó ào ào vào những năm 80!

Vậy điều gì mới là quan trọng nhất với người dân? Hỏi tức là trả lời.

Hồ chủ tịch đã nói "Độc lập mà dân không có tự do thì cũng chẳng có nghĩa lý gì". Bác thật vĩ đại, lời bác cấm có sai!
Dương Quốc Chính, stt FB
Chia sẻ:
Post a Comment