Wednesday, May 23, 2018

Chuyện VN cầu phong TQHôm qua có bạn hỏi mình về việc các vua VN xin cầu phong TQ. Thực tế là vua nào cũng phải xin cầu phong tuốt. Đặc biệt là mấy ông mới cướp chính quyền như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh. Cho dù giành ngôi ngon lành, yên ấm trong nước rồi vẫn phải xin phong làm An Nam quốc vương.

Thời Trịnh - Nguyễn, chúa Nguyễn Phúc Chu cũng đã cầu nhà Thanh phong làm vua Đàng Trong, nhưng không được chấp thuận. Vì nhà Thanh chỉ công nhận vua Lê, và Đàng Trọng bị coi là đất của vua Lê. Như thế cũng ra dáng bảo kê, đâu ra đó.

Sau khi ký hòa ước 1884 Patenotre, người Pháp thu hồi ấn Việt Nam quốc vương do nhà Thanh phong cho vua Nguyễn, rồi đem nung chảy, chính thức chấm dứt việc phụ thuộc của VN vào TQ.

Đặc biệt, đến thời VNDCCH lại quay lại lệ cầu phong. Hồi năm 46, VNDCCH chả được nước nào công nhận hết, bị coi là chính quyền bất hợp pháp, do dùng bạo lực mà có. Thế nên ông HCM mới cử đoàn đại biểu sang "cầu phong" Tàu Tưởng, trong đoàn có cố vấn Vĩnh Thụy. Theo hồi ký Bảo Đại thì Tưởng chỉ tiếp có cựu hoàng Bảo Đại mà thôi, chả đếm xỉa gì tới mấy ông còn lại và Tưởng không công nhận VNDCCH, vì TH Dân quốc không làm bạn với CS. Thế là đoàn đại biểu lóc cóc ra về, vứt lại cố vấn Vĩnh Thụy.

Lần 2 là năm 49, khi Mao mới cướp chính quyền xong thì bác cũng sang cầu phong ngay và được Mao đón tiếp rất niềm nở. Vì trước đó VM cũng hỗ trợ Mao đánh Tưởng mấy trận lẻ tẻ ở biên giới. Trung cộng công nhận VNDCCH rồi Mao nói đỡ với Stalin để LX công nhận VNDCCH vào năm 50, sau đó mới là các nước XHCN khác.

Bây giờ không gọi là cầu phong nữa, nhưng mỗi kỳ ĐH đảng, đảng ta vẫn phải cho người sang TQ báo cáo bạn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Bạn không ưng ai đó thì người ấy khó mà thăng tiến.

Dương Quốc Chính, FB Post
Chia sẻ:
Post a Comment