Monday, July 17, 2017

Xếp hạng dân chủ 

Nhóm nghiên cứu Economist Intelligence Unit (EIU) thuộc tạp chí kinh tế The Economist vừa công bố báo cáo nghiên cứu về chỉ số dân chủ 2016 tại 167 quốc gia trên thế giới.

EIU đã gọi năm 2016 là năm của suy thoái dân chủ trên toàn cầu.

Báo cáo này đánh giá 5 yếu tố theo thang điểm 10, bao gồm: quy trình bầu cử và đa nguyên; các quyền tự do của công dân; hoạt động của nhà nước; sự tham gia chính trị; và văn hóa chính trị. Điểm trung bình của 5 yếu tố này là chỉ số dân chủ của quốc gia đó.

Theo đó, EIU xếp mỗi quốc gia vào một trong 4 nhóm: dân chủ hoàn chỉnh (full democracy); dân chủ chưa hoàn chỉnh (flawed democracy); chế độ lai tạp, đang chuyển đổi dân chủ (hybrid regime) và chế độ chuyên chế, độc tài (authorian regime).

Hết trích

Xem đoạn trích dẫn và ảnh minh họa, ta có thể vạch trần luận điệu xuyên tạc mà AE DLV và red bull hay sử dụng:

1. Mỹ không hề là 1 nước DC đầy đủ nhất nên đương nhiên vẫn tồn tại những khiếm khuyết, kiểu như phân biệt chủng tộc...mà DLV hay bới ra để đánh bùn sang ao, coi Mỹ cũng chả DC hơn VN.

2. Những nước tồn tại đa đảng không đồng nghĩa với việc có dân chủ hoặc dân chủ hơn các nước CS. Như châu Phi, đa số các nước đều kém dân chủ hơn VN. Hầu hết các nước đó nghèo hơn VN (so GDP đầu người). DLV thường ný nuận "Các nước châu Phi dân chủ sao vẫn nghèo?", thực ra sai hoàn toàn.

3. Nga chỉ dân chủ hơn TQ vài bậc, thậm chí còn kém DC hơn VN, cho dù có đa đảng, 3 nước xếp chung 1 nhóm. Nga là 1 nước DC giả hiệu. Sing còn dân chủ hơn Thái Lan, Cuba vẫn là CS thuần mà lại DC hơn VN, không như nhiều người lầm tưởng.

4. Những nước DC nhất đều là những nước giàu (Canada, Úc, New Zealand, các nước Tây Âu và Bắc Âu).

5. Các nước DC ở cấp độ thứ 2 đều khá giàu, trừ có Ấn Độ. Trường hợp Ấn Độ mình sẽ có stt phân tích riêng lý do tại sao họ có chỉ số DC khá cao mà vẫn chưa giàu.

6. Các nước màu xanh, DC cấp độ 1-4 không có nước nào quá nghèo. Các nước độc tài đều nghèo, trừ có mấy nước Trung Đông có nhiều dầu mỏ.

DLV và bò đỏ thường có khái niệm DC rất giản đơn, cứ cho là đa đảng là DC, rồi chọn lấy vài nước "DC" kiểu đó để dẫn chứng là DC mà vẫn nghèo nhé. Đồng thời họ chọn ra vài nước độc đoán, có vẻ độc tài như Sing hoặc CS như TQ để dẫn chứng là độc tài mà vẫn giàu nhé. Xét trên đa số và số liệu cụ thể thì lập luận của DLV và bò đỏ đều sai bét. VN hiện xếp thứ 131/167, xem link dưới để biết chi tiết.

Hồi xưa mình có cãi nhau xem VNCH có dân chủ hay không? VNCH có dân chủ hơn VNDCCH hay không? Câu trả lời phải dựa trên số liệu phân tích 5 yếu tố như ở đây, thì mới chính xác. Không thể nói là thời ông Diệm độc tài thì cũng như VNDCCH mà thôi. Thực ra vẫn phải DC hơn. Mình đánh giá, chủ quan vì không có số liệu, VNCH thuộc loại hybrid, đang DC hóa, hay DC sơ khai, chứ không nằm trong nhóm độc tài. Đệ nhất CH ở cấp độ 6 hoặc 5, đệ nhị cấp độ 5 hoặc 4, VNDCCH ở cấp độ 9, là thấp nhất.

http://luatkhoa.org/…/economist-viet-nam-va-lao-kem-dan-ch…/

Dương Quốc Chínhm, stt FB
Chia sẻ:
Post a Comment