Thursday, April 13, 2017

Chủ nghĩa toàn trị (totalitarianism)


Tháng 4 này kỷ niệm ngày 2 anh toàn trị tiêu diệt lẫn nhau. Chiến dịch Berlin là chiến dịch cuối cùng của Liên Xô chống lại phát xít Đức, diễn ra từ ngày 16-4 đến ngày 9-5-1945. Ngày 30-4 là ngày mà Hitler tự tử, vì vậy, tháng 4 này cũng là tháng 4 đen của chế độ phát xít. Lâu nay, đa số người VN đều cho chế độ phát xít là "hình thức chuyên chính của tư bản chủ nghĩa, là lực lượng đế quốc phản động nhất, hiếu chiến nhất, có chủ trương thủ tiêu mọi quyền tự do cơ bản của con người, khủng bố, đàn áp tàn bạo nhân dân, gây chiến tranh xâm lược để thống trị thế giới" (SGK LS lớp 8)...Chế độ CS của chúng ta mới là quang minh chính đại, anh hùng cách mạng! Nhưng thực ra chế độ phát xít và chế độ CS giống nhau đến 90%. Vì sự giống nhau là chủ yếu nên mình chỉ chỉ ra phần khác nhau cho những ai chưa biết. Stt chỉ mang tính gợi mở, ai muốn tìm hiểu sâu thì Google là ra.

VN ta quen gọi nước Đức đệ tam đế chế của Hitler và nước Nhật thời Nhật hoàng Hirohito là phát xít, nhưng chính xác ra phải gọi nước Đức là Quốc xã (Nazi - CN Quốc gia xã hội) còn nước Nhật là quân phiệt, chỉ có nước Ý thời Mussolini (người sử dụng thuật ngữ phát xít đầu tiên) là phát xít thực sự mà thôi. Các đặc điểm của CN phát xít nêu trong stt này là của chế độ Đức Quốc xã, vì nó điển hình nhất.

Cả 2 chủ nghĩa nói trên đều được gọi chung là chủ nghĩa toàn trị. Hiểu nôm na là thứ chủ nghĩa mà nhà cầm quyền quản lý mọi mặt của xã hội, từ thể xác đến tinh thần của người dân. Tuy nhiên, sự khác nhau cơ bản là tính XHCN của phát xít chỉ trong quy mô quốc gia, còn chủ nghĩa công sản thì ở phạm vi quốc tế. Phát xít đề cao tinh thần quốc gia, chủng tộc (thượng đẳng). Còn CS đề cao giai cấp (công nông). Sau khi quốc tế CS 3 sụp đổ thì CNCS cũng nhuốm màu dân tộc cực đoan thể hiện rõ ở LX (tinh thần Đại Nga) và ở TQ (tinh thần Đại Hán) khiến 2 nước này đều muốn bành trướng sang các nước lân bang. Vì phát xít khuếch trương tinh thần dân tộc cực đoan nên nhiều người gọi là cực hữu. Nhưng dùng từ đó là không thích hợp bởi vì CN phát xít mang nhiều đặc thù của cánh tả hơn là cánh hữu. Có thể vì "đụng hàng" nhiều quá nên CN phát xít và CNCS không đội trời chung, đều muốn tận diệt lẫn nhau. Oái oăm thay là bây giờ nhiều thanh niên Nga lại có xu hướng phát xít!

Chế độ CS tại TQ gần đây đang tiệm cận dần với chế độ phát xít, còn chế độ CS ở BTT thì tiệm cận với chế độ quân chủ chuyên chế.

Đặc điểm giống nhau nhất giữa phát xít và CS là thủ pháp tuyên truyền nhồi sọ. Các bức ảnh đính kèm thể hiện điều đó.Dương Quốc Chính, post FB
Chia sẻ:
Post a Comment