Wednesday, March 15, 2017

Việt Nam lệ thuộc Trung Quốc vì vị trí địa lý?

Vừa rồi thiếu tướng CA Trương Giang Long nói 1 câu mà mình cho là muôn thuở, rất nhiều người đã nói, nhất là AEQL, để biện bạch cho lý do VN bị lệ thuộc TQ. Đó là câu "Bất hạnh cho dân tộc chúng ta là sống bên cạnh ông anh mức độ lòng tốt nó thấp, cái gen tốt nó thấp..."

Hôm nay mình mới ngồi soi lại bản đồ, thấy có tất cả là 13 nước có biên giới đất liền với TQ, nếu tính cả Đài Loan, Hàn Quốc (biên giới biển) và Nhật (có tranh chấp lãnh thổ với TQ) thì là 16 vùng lãnh thổ. Nhưng chỉ có 3 quốc gia còn theo CS (VN, BTT và Lào), trước đây có Afghanistan và Mông Cổ nữa, nhưng 2 nước này đã thoát ra được sau khi LX sụp đổ. BTT về lý thuyết là phải lệ thuộc TQ nhiều nhất, do bị cấm vận, nhưng gần đây chú Kim Ủn cũng bật TQ tanh tách, khiến đại ca cũng khó chịu. BTT cũng có vai trò gần giống VN, có thể bắt cá 2 tay với Nga và TQ, nhưng bây giờ còn khó khăn hơn VN vì VN quan hệ đa phương hơn. Tính ra đến thời điểm này có lẽ VN lại lệ thuộc TQ hơn cả, thứ nhì là Lào, thứ 3 mới là BTT.

Như vậy, lý do giáp TQ nên phải thế này thế kia là ngụy biện, vì tỷ lệ chỉ có 3/16 vùng lãnh thổ bị lệ thuộc TQ thôi. Các nước còn lại về cơ bản là hữu hảo, chỉ có Ấn Độ, Nhật, VN là có tranh chấp lãnh thổ tương đối căng thẳng với TQ.

Nhìn chung, các nước vừa giáp TQ vừa giáp biển thì căng thẳng với TQ hơn, dễ bị lệ thuộc hơn. Đó là VN, Myanmar, BTT, nhưng Myanmar đã thoát ra 1 cách nhẹ nhàng rồi. Về tấm gương Myanmar mình đã viết mấy stt rồi. Quốc gia giành độc lập gần đây nhất khỏi TQ là Mông Cổ. Về lý thì Mông Cổ dễ bị TQ thôn tính nhất, vì Mông Cổ vẫn còn thuộc TQ vào thời nhà Thanh. Biên giới của họ chỉ giáp có Nga và TQ nên họ buộc phải dựa vào LX để chống TQ, giành độc lập rồi dân chủ hóa kể từ khi LX sụp đổ. Đấy là tấm gương sáng cho VN trong vấn đề thoát Trung.

Số lượng các nước dân chủ quanh TQ là Mông Cổ, Myanmar, Pakistan, nếu tính thêm Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật thì có 6 vùng lãnh thổ. Các nước còn lại, trừ 3 nước CS ra, thì cũng dân chủ nửa vời. Từ con số thống kê như vậy có thể thấy VN lệ thuộc TQ chủ yếu là do chính quyền VN là chính, còn vị trí địa lý không quyết định.

Dương Quốc Chính, stt FB
Chia sẻ:
Post a Comment