Thursday, April 21, 2016

Về việc xây dựng dinh Thống sứ Bắc Kỳ (Bắc Bộ phủ)

Dinh Thống sứ Bắc Kỳ gồm 2 công trình, 1 cái xây năm 1892, 1 cái xây năm 1917, thời Đế quốc VN đổi thành Bắc Bộ phủ, bây giờ là nhà khách chính phủ (tòa mới) và Bộ Lao động TBXH (tòa cũ). Cách mạng tháng 8 nổ ra thì bức ảnh chụp ở Bắc Bộ phủ coi như biểu tượng của việc giành chính quyền. Ấy là do viên khâm sai Bắc Bộ, ông Phan Kế Toại, là đại diện to nhất của Chính phủ Trần Trọng Kim ở Bắc Bộ, làm việc ở đây. Ngày 19-8, ông Toại đã bỏ trốn rồi nên quần chúng dễ dàng chiếm lấy BBP mà không tốn 1 viên đạn, lính khố xanh canh giữ đều buông súng theo VM.

Tại sao VM lại chiếm Bắc Bộ phủ trong khi dinh Toàn quyền mới thể hiện quyền lực lớn nhất ở Đông Dương? Chắc ít người đặt ra câu hỏi này! Thực tế là dinh Toàn quyền vẫn do người Nhật chiếm giữ (chỗ viên Toàn quyền Nhật làm việc, mình không nhớ rõ có gọi là Toàn quyền hay từ khác). VM không hề chiếm được các trại lính và các công sở do Nhật kiểm soát (gồm cả ngân hàng Đông Dương ngay đối diện Bắc Bộ phủ).

Quay lại việc xây dựng Dinh Thống sứ Bắc Kỳ. Nhà thầu thi công tòa nhà này là 1 người Việt tên là Trần Ngọc Diễn, ông này tham gia dự thầu với 1 số nhà thầu Việt, Pháp khác và đã thắng thầu. Về quy mô, tòa nhà này cũng thuộc loại lớn ở HN lúc đó, thế mà nhà thầu Việt đã được chọn, chả biết có lobby gì không?! Hơn nữa, ông này đã làm giảm được chi phí cho chủ đầu tư từ 98000đ xuống 85600đ bạc Đông Dương vì đã đề xuất tái sử dụng vật liệu từ tòa nhà cũ đập đi.

Độ chục năm nay VN mới có những nhà thầu XD tư nhân tầm cỡ để tham gia các dự án lớn. Thế mà từ năm 1917 đã có nhà thầu VN vượt qua nhà thầu Pháp để xây dựng tòa nhà này.

Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?

Mình sẽ viết tiếp về việc xây dựng dinh Toàn quyền. Có điều thú vị là 1 nhà thầu, có vẻ như là liên danh Việt Hoa (nhìn tên), tham gia thi công cổng hàng rào dinh Toàn quyền. Nhà thầu này đã kiện Phủ Toàn Quyền vì đã không chịu thanh toán tiền phát sinh và đã thắng kiện. Điều tương tự làm sao có được vào thời điểm hiện tại? Nhà thầu kiện Văn phòng chủ tịch nước ư? ;)

Dương Quốc Chính, post FB
Chia sẻ:
Post a Comment